Dofinansowanie RPO WP 2007-2013

projekt-dofinansowanie-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości
schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
P.P.H.U. „EX – WIK” Jadwiga Cholewa
Łowisko 280
36-053 Kamień
Tytuł projektu:
„Rozszerzenie zakresu usług o organizację biesiad turystycznych i szkoleń dla firm przez firmę EX-WIK w województwie podkarpackim”.
Umowa nr UDA-RPPK.01.01.00-18-212/09-00
Całkowita wartość projektu : 1 964 386,27 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego : 626 600,11 PLN
www.lowisko.info www.rpo.podkarpackie.pl
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

Zapytania ofertowe:

 • Budowa budynku
 • Zakup materiałów wykończeniowych
 • Wykonanie instalacji sanitarnej
 • Zakup kostki brukowej
 • Zakup materiałów wykończeniowych
 • Zapytanie oświetlenie
 • Zapytanie klimatyzacja
 • Wykonanie instalacji elektrycznej
 • Zakup paneli podłogowych
 • Zapytanie wykonanie balustrady
 • Zapytanie wykonanie schodów granitowych
 • Zapytanie roboty wykończeniowe
 • Zakup wyposażenia kuchni
 • Zakup stołów
 • Zakup krzeseł
 • Zapytanie wykonanie nagłośnienia
 • Zakup wyposażenia kuchni 2
 • Zakup placu zabaw
 • Zakup wyposażenia kuchni 3
 • Zakup stołów na pole
 • Zapytanie kolektory słoneczne
 • Zakup kredensu barowego
 • Zakup laptopów
 • Zakup sprzętu multimedialnego