projekt-dofinansowanie-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości
schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
P.P.H.U. „EX – WIK” Jadwiga Cholewa
Łowisko 280
36-053 Kamień
Tytuł projektu:
„Rozszerzenie zakresu usług o organizację biesiad turystycznych i szkoleń dla firm przez firmę EX-WIK w województwie podkarpackim”.
Umowa nr UDA-RPPK.01.01.00-18-212/09-00
Całkowita wartość projektu : 1 964 386,27 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego : 626 600,11 PLN
www.lowisko.info www.rpo.podkarpackie.pl
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

Zapytania ofertowe: